English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Pomoc psychologiczna

Bezpłatna pomoc Psychologiczna

Jesteś tutaj

Strona główna

ZAPISY NA MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM „PRZYLESIE”

Rezerwacja miejsca w  Domu Studenckim „Przylesie” na rok akademicki 2019/2020

Od 10-30 maja 2018, (od poniedziałku do piątku w godzinach 7-13) administracja Domu Studenckiego „Przylesie” przyjmować będzie wnioski o przydzielenie miejsca w roku akademickim 2019/20.
Wniosek można pobrać w recepcji DS.

Informujemy że:

1.     Na dzień ogłoszenia wyników opłaty za czynsz studencki muszą być uregulowane w całości. Brak opłaty będzie skutkował wykreśleniem z listy przydziałów.

2.     Osoby które złożą wnioski  w kilku akademikach zostaną skreślone z listy przydziału.
Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji danych. Podanie fałszywych informacji skutkuje odrzuceniem wniosku.

3.     W terminie od 15 lipca do 30 sierpnia 2019r, należy uiścić  zaliczkę za przyznane miejsce, w wysokości 180 zł. (Regulamin DS. Rozdział III pkt.14)

4.     Studenci I roku składają wnioski o akademik w Sekcji Studenckich Spraw Bytowych i nie obowiązuje ich zaliczka.

5.     W przypadku wcześniejszej rezygnacji z miejsca w DS. prosimy mailowy na adres przylesie@up.poznan.pl . Nie zgłoszona rezygnacja z miejsca skutkować będzie brakiem możliwości ubiegania się o miejsce w następnych latach we wszystkich Domach Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Listy przyjętych do akademika, wraz z numerem przydzielonego pokoju zostaną sporządzone do 30 czerwca 2019. Informacje o przydziale będą udzielane bezpośrednio w Administracji DS.
 

stat4u