Płatności

OPŁATY REJESTRACYJNE

Rodzaj rejestracji

Opłata do 15.05.2021 Opłata po 15.05.2021

Opłata za udział aktywny online*

200 PLN

250 PLN

Opłata za udział aktywny online dla studentów/doktorantów**

100 PLN

125 PLN

Udział bierny online – bez opłat***

*Opłata za uczestnictwo online zawiera:

  • uczestnictwo w sesjach naukowych z możliwością wygłoszenia referatu, 
  • program, materiały promocyjne
  • książka ze streszczeniami artykułów i posterów w wersji elektronicznej
  • imienny certyfikat uczestnictwa i wygłoszenia referatu (do pobrania on-line)

** Opłata za uczestnictwo online dla studentów/doktorantów zawiera:

  • uczestnictwo w sesjach naukowych z możliwością wygłoszenia referatu, 
  • program, materiały promocyjne
  • książka ze streszczeniami artykułów i posterów w wersji elektronicznej
  • imienny certyfikat uczestnictwa i wygłoszenia referatu (do pobrania on-line)

Uwaga!!! Konieczne jest okazanie/przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego status studenta/doktoranta 

*** Bez opłat za uczestnictwo online – udział bierny, zawiera: 

  • uczestnictwo w sesjach naukowych bez wygłoszenia referatu, 
  • imienny certyfikat uczestnictwa (do pobrania on-line)

PŁATNOŚCI

Płatności prosimy dokonywać na konto* Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

Nazwa banku i adres:

Santander Bank Polska S.A.
6 Oddział w Poznaniu
Pl. Wolnosci 15, 61-739 Poznan, Poland

SWIFT code: WBKPPLPPXXX

Numer konta (IBAN):
PL 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894

Z dopiskiem: Imię i Nazwisko, Agri-Food Logistics Forum, 293.01.082

*wszelkie opłaty dodatkowe związane z przelewem ponosi wpłacający

POTWIERDZENIE REJESTRACJI

Proces rejestracji będzie zakończony kiedy zostaną dokonane wszelkie płatności w wysokości wynikającej z formularza rejestracyjnego. Potwierdzenie płatności zostanie wysłane po zaksięgowaniu przelewu na koncie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu