Terminy

do 31 maja 2021 – nadesłanie streszczenia
do 31 maja 2021 – informacja o akceptacji streszczenia
do 30 kwietnia 2021 – wniesienie opłaty konferencyjnej – preferencyjnej
po 30 kwietnia 2021 – wniesienie opłaty konferencyjnej
23-24 czerwca 2021 – obrady Forum
do 15 lipca 2021 – termin nadesłania pełnej wersji artykułu (zgodnie z wymogami wybranego czasopisma)