Historia Forum

Międzynarodowe Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej od lat jest platformą współpracy naukowców i praktyków, umożliwiającą zarówno prezentację wyników badań naukowych, jak i dyskusję na cyklicznych konferencjach oraz wymianę doświadczeń. Forum to także miejsce nawiązywania kontaktów naukowych i biznesowych.

Forum Międzynarodowe jest kontynuacją Ogólnopolskiej Konferencji „AGROLOGISTYKA 2012”, która odbyła się w Poznaniu w 2012 roku. Tematem konferencji był Agrobiznes – wyzwanie dla logistyki, a jej celem było omówienie współczesnych trendów w rozwoju łańcuchów dostaw w Polsce, gospodarka żywnościowa, w tym strategie odpowiedzialności społecznej. Konferencja poświęcona była zagadnieniom teorii i praktyki logistyki w przemyśle spożywczym. Była to pierwsza konferencja na ten temat w Polsce.

Biorąc pod uwagę fakt, iż współczesne łańcuchy żywnościowe mają charakter globalny, postanowiliśmy zorganizować Międzynarodowe Forum poświęcone tej tematyce. Tak więc tematem przewodnim pierwszej edycji w 2014 r. była: Sprawna logistyka szansą efektywnej obsługi klienta  w gospodarce żywnościowej, podczas której dyskutowaliśmy o roli zaufania i identyfikowalności jako warunków dla zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw.

W 2017 roku zorganizowaliśmy II Forum pod hasłem: Logistyka wobec wyzwań bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony środowiska. Omówiliśmy zagrożenia środowiskowe, marnotrawienie żywności i niepewność w burzliwym globalnym świecie jako wyzwania dla zrównoważenia łańcuchów dostaw żywności.

Tematem III Forum, które odbyło się w 2019 roku, było: W kierunku zrównoważenia logistyki w łańcuchach dostaw żywności. Niektóre z głównych kwestii, które poruszyliśmy na forum, to możliwości redukcji emisji CO2 i innych szkodliwych substancji, identyfikacja oraz rozwój systemów i standardów jakości w ŁDŻ.

Od 2012 roku Forum gościło około 230 gości z niemal wszystkich kontynentów z całego świata, tj. Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej, Afryki, którzy reprezentują wiodące ośrodki naukowe logistyki i łańcuchów dostaw, m.in .:

 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD);
 • Cranfield School of Management, UK;
 • International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM-Bari), Italy;
 • Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Spain;
 • Moscow State University of Technology (STANKIN), Moscow, Russia;
 • Faculty of Economics and Business, Department of Research Methodology and Statistics, University of Debrecen, Hungary;
 • IMED Business School, Brazil;
 • Federal University of Mato Grosso do Sul, Brazil; 
 • Vytautas Magnus University Kaunas, Lithuania;
 • Universidad Técnica de Machala, Ecuador;
 • Universidad del Zulia, Venezuela;
 • Uniwersytet Leona Koźmińskiego, Warszawa, Polska.
 • Łukasiewicz Research Network – Institute of Logistics and Warehousing, Poznań, Poland.

Od samego początku główną ideą Forum, odbywającego się co dwa lata, był zrównoważony rozwój ŁDŻ oraz budowa platformy gromadzącej wielu ekspertów z całego świata zajmujących się tą problematyką.. 

Dlatego w 2021 roku zapraszamy do dyskusji na temat innowacji i technologii służących zrównoważonemu rozwojowi ŁDŻ funkcjonujących coraz częściej w warunkach niepewności, zwłaszcza w obliczu ostatnich okoliczności pandemii COVID-19.

Mamy nadzieję, że IV Forum przyczyni się nie tylko do skuteczniejszej realizacji celów zrównoważonego rozwoju, ale także do przygotowania propozycji realizacji założeń Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 pod hasłami: Ludzie, Planeta, Dobrobyt, Pokój i Partnerstwo.