Kontakt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie
Ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
e-mail:. ifal@up.poznan.pl
tel. +48 61 848 7110

4th International Forum on Agri-Food Logistics