Patronage of Honour

JM Rektor
Honorary Patronage of the Rector of Poznań University of Life Sciences
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Rzecznika MŚP
Biuro Rzecznika MŚP
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
Polskie Towarzystwo Logistyczne
Polskie Towarzystwo Logistyczne
CSCMP
CSCMP
CILT Polska