IFAL 2014

Abstract (.pdf)

Druga edycja konferencji, która odbyła się dniach 9-13 września 2014 w Poznaniu przyjęła wymiar międzynarodowy przyjmując nazwę International Forum on Agri-Food Logistics.
Formuła ta odpowiada globalnemu charakterowi procesów zachodzących we współczesnych łańcuchach żywnościowych.
Zachowano jednak wymiar ogólnopolski konferencji pod hasłem AGROLOGISTYKA. Temat przewodni Forum to: “Sprawna logistyka szansą efektywnej obsługi klienta w gospodarce żywnościowej.”

Wśród poruszanych kwestii znalazły się:

  • bezpieczeństwo i transparentność w łańcuchach dostaw żywności,
  • rolę logistyki w rozwoju produkcji biopaliw, logistykę zwrotną produktów ubocznych przy produkcji surowców żywnościowych,
  • rolę spółdzielczości w budowaniu łańcuchów dostaw,
  • postęp technologiczny i techniczny w logistyce,
  • ryzyko w żywnościowych łańcuchach dostaw
  • rolę logistyki w zrównoważonym rozwoju.