IFAL 2012

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Naukowa AGROLOGISTYKA pod tytułem „Agrobiznes wyzwaniem dla logistyki” odbyła się w dniach 25-26 września 2012r. Została zorganizowana przez Katedrę Zarządzania i Prawa Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zakres konferencji obejmował szerokie spektrum zagadnień logistyki w gospodarce żywnościowej, odzwierciedlając jej ogromną różnorodność.

Głównymi obszarami tematycznymi przedstawianymi w czasie obrad były:

  • zarządzanie łańcuchami dostaw w agrobiznesie,
  • transport w sektorze agrobiznesu,
  • infrastruktura logistyczna w agrobiznesie,
  • prawne aspekty logistyki w agrobiznesie,
  • wyzwania i trendy w agrobiznesie logistycznym