IFAL 2019

IV Ogólnopolska Konferencja AGROLOGISTYKA oraz III Międzynarodowe Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowe odbyła się w Poznaniu w dniach 26-28 czerwca. Jej hasłem przewodnim było:


W kierunku zrównoważonego rozwoju logistyki w łańcuchach dostawach produktów rolno-spożywczych

Główne obszary tematyczne obejmowały:

 1. Zrównoważone łańcuchy dostaw żywności – cele i zasady funkcjonowania
 2. Możliwości redukcji emisji CO2 i innych szkodliwych substancji w ŁDŻ
 3. Metody pomiaru i oceny zrównoważenia logistyki w ŁDŻ
 4. Straty i marnotrawstwo żywności w sektorze rolno-spożywczym
 5. Identyfikowalność w łańcuchach dostaw żywności
 6. Inteligentne opakowania, w tym zmodyfikowana atmosfera
 7. Sposoby przechowywania a utrata jakości produktu
 8. Technika i technologia a bezpieczeństwo żywności
 9. Rozwój systemów i standardów jakości w logistyce żywności
 10. Rozwój systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i bezpieczeństwo w
  ŁDŻ
 11. Zarządzanie ryzykiem w ŁDŻ – ujęcie regionalne i globalne
 12. Aspekty prawne funkcjonowania ŁDŻ
 13. Rozwój koncepcji CSR i LSR dla potrzeb łańcucha dostaw żywności
 14. Efekty zewnętrzne produkcji rolniczej i ich skutki dla ŁDŻ
 15. Problemy, wyzwania i trendy oraz inne zagadnienia związane z funkcjonowaniem zrównoważonego ŁDŻ