Nadsyłanie zgłoszeń udziału w konferencji:
do 31 stycznia 2018 roku

Nadsyłanie artykułów do recenzji (forma artykułu zgodna z wymaganiami czasopisma):
do 20 stycznia 2018 roku

Nadsyłanie streszczeń zgłoszonych referatów:
do 5 marca 2018 roku

Termin wnoszenia opłat konferencyjnych:
do 15 marca 2018 roku

Dodatkowe informacje organizacyjne oraz ostateczny program Konferencji:
do 10 kwietnia 2018 roku

Aby wziąć udział w Konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (rejestracja on-line).

KOSZT UCZESTNICTWA W KONFERENCJI (750 PLN, dla doktorantów 650 PLN) obejmuje:

  • publikację zakwalifikowanego artykułu w czasopismach:
    - Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (lista B MNiSW 12pkt) lub
    - Computational Methods in Science and Technology (lista B MNiSW 12pkt),
  • zakwaterowanie i catering podczas obrad,
  • materiały konferencyjne.

Opłatę konferencyjną należy uiścić na konto:
Polskie Towarzystwo Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej
20-950 Lublin, ul. Doświadczalna 50a, NIP: 946-22-53-817
Nr konta (bank Credite Agricole): 68 1940 1076 3028 2452 0000 0000
z dopiskiem: Polsita2018 - imię i nazwisko uczestnika