ORGANIZATORZY:

Polskie Towarzystwo Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej

Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej

ORGANIZATORZY BEZPOŚREDNI:

Instytut Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

we współpracy z:

 • Katedrą Podstaw Techniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • Instytutem Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
  oraz Instytutem Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

PATRONAT HONOROWY:

 • Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - prof. dr hab. Jan Pikul,
 • Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak,
 • Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej - Piotr Walkowski.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 • dr hab. Michał Cupiał, prof. nadzw., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 • prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 • prof. dr hab. Adam Krysztofiak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • prof. dr hab. Andrzej Kusz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • dr inż. Krzysztof Molenda, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 • dr hab. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw., Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych,
 • prof. dr hab. Jacek Przybył, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • dr hab. Jacek Skwarcz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • dr hab. Piotr Sołowiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • dr hab. Sylwester Tabor, prof. nadzw., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 • dr hab. Jędrzej Trajer, prof. nadzw., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • prof. dr hab. Jerzy Weres, Collegium Da Vinci.

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

Przewodniczący:
dr hab. inż. Krzysztof Koszela

Członkowie:
prof. dr hab. Piotr Boniecki
prof. dr hab. Wojciech Mueller
dr inż. Radosław Jan Kozłowski
dr inż. Mariusz Łoboda
dr inż. Sebastian Kujawa
mgr inż. Przemysław Jan Nowak

Sekretarz:
dr inż. Janina Rudowicz - Nawrocka
dr inż. Andrzej Przybylak