Adres do korespondencji:

dr inż. Janina Rudowicz - Nawrocka
dr inż. Andrzej Przybylak
Instytut Inżynierii Biosystemów
ul. Wojska Polskiego 50
60-627 Poznań
telefon: +48 61 848 71 56
tel/fax: +48 61 848 71 57
e-mail: ztiwr@up.poznan.pl