Adres do korespondencji:

dr inż. Janina Rudowicz - Nawrocka
dr inż. Andrzej Przybylak
Instytut Inżynierii Biosystemów
ul. Wojska Polskiego 50
60-627 Poznań
telefon: +48 61 848 60 65
e-mail: ztiwr@up.poznan.pl