Ogólnopolska konferencja pt. "Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie" organizowana jest - od 1998 roku - cyklicznie, raz w roku. Organizatorami bezpośrednimi konferencji są: Instytut Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Katedra Podstaw Techniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki wraz z Katedrą Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Podstaw Rolnictwa Uniwersytetu Roniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Patronat nad konferencją objęły: Komitet Techniki Rolniczej PAN, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Polskie Towarzystwo Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej.

Celem Konferencji jest ułatwienie wymiany wiedzy naukowej i utylitarnej pomiędzy specjalistami z zakresu informatyki stosowanej, prowadzących badania i działalność dydaktyczną w rolnictwie, gospodarce leśnej i żywnościowej. Konferencja będzie okazją do prezentacji swych osiągnięć, wymiany doświadczeń i poglądów. Liczymy, że przyczyni się ona do podniesienia poziomu i zwiększenia skuteczności badań naukowych oraz kształcenia kadr w zakresie zastosowań informatyki w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i leśnej. Obrady będą przebiegać w formie wygłaszania referatów i komunikatów naukowych połączonych z dyskusją, przewidywana jest również sesja posterowa.

W trakcie konferencji odbędzie się XXI Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej – POLSITA.

Terminy poprzednich konferencji:
I. Kazimierz Dolny, 22-23 kwietnia 1998 r.
II. Poznań, 19-20 kwietnia 1999 r.
III. Kazimierz Dolny, 18-19 kwietnia 2000 r.
IV. Poznań-Puszczykowo, 07-08 maja 2001 r.
V. Kazimierz Dolny, 15-16 kwietnia 2002 r.
VI. Poznań-Puszczykowo, 14-15 kwietnia 2003 r.
VII. Kazimierz Dolny, 19-20 kwietnia 2004 r.
VIII. Kraków, 25-26 kwietnia 2005 r.
IX. Poznań-Puszczykowo, 24-25 kwietnia 2006 r.
X. Kazimierz Dolny, 16-17 kwietnia 2007 r.
XI. Kraków-Niepołomice, 21-22 kwietnia 2008 r.
XII. Poznań-Puszczykowo, 27-28 kwietnia 2009 r.
XIII. Kazimierz Dolny,26-27 kwietnia 2010 r.
XIV. Kraków-Ojców, 11-12 kwietnia 2011 r.
XV. Poznań-Puszczykowo, 23-24 kwietnia 2012 r.
XVI. Kazimierz Dolny, 15-16 kwietnia 2013 r.
XVII. Bochnia, 5-6 maja 2014 r.
XVIII. Poznań, 29 czerwca - 2 lipca 2015 r.
XIX. Kraków-Czajowice, 9-10 maja 2016 r.
XX. Kazimierz Dolny, 24-25 kwietnia 2017 r.