PREZYDIUM RADY ZAKŁADOWEJ
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
w kadencji 2019 – 2024

prof. upp dr hab. Wojciech KOWALKOWSKI

prof. upp dr hab. Wojciech KOWALKOWSKI

PREZES

dr hab. inż. jacek anioła

dr hab. inż. jacek anioła

WICEPREZES

dr inż. łukasz matwiej

dr inż. łukasz matwiej

WICEPREZES

małgorzata patyńska

małgorzata patyńska

WICEPREZES

dr inż. Julia lange

dr inż. Julia lange

SEKRETARZ

prof. upp dr hab. Mieczysław GRZELAK

prof. upp dr hab. Mieczysław GRZELAK

SKARBNIK

mgr sławomir juryta

mgr sławomir juryta

CZŁ. PREZYDIUM

lidia filas

lidia filas

CZŁ. PREZYDIUM

PRzewodniczący rad oddziałowych znp
w kadencji 2019 – 2024

prof. dr hab. hubert waligóra

prof. dr hab. hubert waligóra

WRiB

dr inż. antoni sienkiewicz

dr inż. antoni sienkiewicz

WL

dr inż. janusz golski

dr inż. janusz golski

WMWiNoZ

dr inż. marek wieruszewski

dr inż. marek wieruszewski

WTD

inż. wanda misiak

inż. wanda misiak

WOiAK

dr inż. Krystyna szymandera-buszka

dr inż. Krystyna szymandera-buszka

WNoŻiŻ

prof. dr hab.katarzyna wiatrowska

prof. dr hab.katarzyna wiatrowska

WMiIŚ

dr jerzy stępień

dr jerzy stępień

WES

dorota grabowska

dorota grabowska

Administracja i Obsługa