Rada Zakładowa ZNP uprzejmie informuje, iż na przełomie roku (2019/2020) trwały intensywne prace nad opiniowaniem znowelizowanej wersji Statutu UPP. Dzięki porozumieniu z Komisją Uczelnianą NSZZ „Solidarność” wypracowano wspólną opinię związków zawodowych, obejmująca kilkanaście stron maszynopisu oraz ok. 100 merytorycznych uwag. Z satysfakcją należy podkreślić fakt, iż Władze Rektorskie uwzględniły ponad 50 zgłoszonych przez nasze związki poprawek i stały się one częścią znowelizowanego Statutu UPP.

Z treścią naszej wspólnej opinii można zapoznać się klikając na poniższy link:

Pismo przewodnie i opinia OZ NSZZ Solidarność i RZ ZNP z 16 I 2020 r. o projekcie zmiany statutu UPP z 17 XII 2019 r