1. Strona internetowa na której się znajdujesz pozyskuje informacje w sposób automatyczny tylko i wyłącznie z wykorzystaniem plików cookies.

2. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki zazwyczaj tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i przechowywane po stronie Użytkownika najczęściej na dysku twardym urządzenia za pomocą którego użytkownik odwiedza stronę internetową.
Pliki cookies wykorzystywane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez utworzenie i odesłanie tymczasowego ciągu znaków po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane w szerszym zakresie poprzez zapamiętanie dowolnych informacji, pod warunkiem że istnieje możliwość zapisanie ich ciągiem znaków.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika odwiedzającego stronę internetową pliki cookies oraz mającym do nich dostęp jest operator serwisu:

Rada Zakładowa ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

4. Pliki cookies zamieszczone na Stronie internetowej służą:
a) zapamiętaniu odwiedzin Użytkownika strony internetowej oraz jego preferencji dotyczących strony internetowej np. preferowany język strony. Pliki te pozwalają również za rozpoznanie urządzenia z jakiego korzysta Użytkownik odwiedzający Stronę internetową co pozwala na poprawne jej wyświetlenie.

b) uzyskaniu statystyk pozwalających poznać preferencje Użytkowników odwiedzających Stronę internetową, pozwalają również na ocenę popularności strony internetowej.

c) logowaniu Użytkowania strony Internetowej oraz utrzymaniu sesji po zalogowaniu się, dzięki ich wykorzystaniu Użytkownik nie musi logować się na każdej podstronie Strony internetowej.

5. Strona internetowa na której się znajdujesz wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies, sesyjne oraz stałe.
– pliki sesyjne są tymczasowe, istnieją do momentu opuszczenia przez Użytkownika Strony Internetowej poprzez zamknięcie przeglądarki,
opuszczenie Strony internetowej lub wylogowanie się.
– pliki stałe istnieją do momentu usunięcia ich przez Użytkowania Strony internetowej lub przez czas określony w parametrach pliku cookies.

6. W większości przypadków oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie pozwala na zapisywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.
Użytkownik Strony internetowej może w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w taki sposób aby zablokować obsługę plików cookies. Zmiany takiej można dokonać w ustawieniach oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania Strony internetowej (przeglądarki internetowej).
Szczegółowe informacje nt. ustawień przeglądarki internetowej dostępne są w jej menu w zakładce pomoc lub na stronie internetowej producenta przeglądarki internetowej za pomocą której Użytkownik przegląda Stronę internetową.
Zmiany wprowadzone w ustawieniach w przeglądarce internetowej Użytkownika, wpłynąć mogą na poprawne działanie wyświetlanej strony internetowej.

7. Pliki cookies wykorzystywane przez Stronę internetową (zapisywane na urządzeniu z którego korzysta Użytkownik w trakcie przeglądania strony internetowej), mogą zostać udostępnione jej partnerom lub reklamodawcą.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Wojska Polskiego 28,
  60-637 Poznań.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 • Inspektorem Ochrony Danych jest RG ZNP.
 • Pani/Pana dane przetwarzane będą przez członków Rady ZNP w celu realizacji czynności niezbędnych dla obsługi zadań realizowanych przez ZNP przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, na podstawie art. 6 ust.1pkt a) RODO:
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania (nagrody, zapomoga, wycieczka, wypłaty statutowe) maksymalnie 5 lat a także przez okres czasu, jaki nakładają na Administratora inne ustawy.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym firmom – bank, biura podróży, biuro obsługi księgowej.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wystąpienia o nagrodę, wypłatę statutową ZNP, udział w wycieczce lub zapomogę. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji ww. celu.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub zawartej z Państwem umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, 
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.