baner6.jpg
banner1.jpg
banner4.jpg
banner3.jpg
banner5.jpg

PREZYDIUM RADY ZAKŁADOWEJ

ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

2014 – 2018

 

PREZES dr hab. Wojciech KOWALKOWSKI kowalkowski
     
WICEPREZESI
 
dr inż. Danuta MACKIEWICZ  
Małgorzata PATYŃSKA  
prof. dr hab. Stanisław DZIĘGIELEWSKI  
   
SEKRETARZ dr inż. Łukasz MATWIEJ  IMG 2720 - Kopia
     
SKARBNIK dr hab. Mieczysław GRZELAK Grzelak
     
CZŁ. PREZYDIUM

prof. dr hab. Jan ZABIELSKI

 JanZabielski

dr inż. Stanisław DYBA

dyba

dr inż. Robert KŁOS