baner6.jpg
banner1.jpg
banner4.jpg
banner3.jpg
banner5.jpg


Szanowni Państwo

13 maja b.r. zakończyły się prace Komisji Rektorskiej ds. przygotowania projektu Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostosowanego do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ze względu na liczne krytyczne głosy naszej społeczności odnoszące się do treści zaproponowanego brzmienia przepisów zawartych w w/w projekcie wraz ze związkiem zawodowym NSZZ Solidarność postanowiliśmy wystosować APEL do JM Rektora UPP by - póki jeszcze nie jest za późno - zmienić niektóre zapisy zaproponowane w projekcie Statutu.

Treść apelu znajduje się poniżej:

Strona 1/4

Strona 2/4

Strona 3/4

Strona 4/4