Food Volatilomics and Sensomics Group

Faculty of Food Science and Nutrition

Główne obszary badań, które realizowane są w Zakładzie koncentrują się wokół dwóch grup zagadnień: związków lotnych/zapachowych żywności oraz lipidów żywności. Zagadnienia te przewijały się w profilu badawczym zakładu od momentu jego powstania (jeszcze jako Zakładu Koncentratów Spożywczych). Od początku działania Zakładu duży nacisk kładziono na rolę analizy instrumentalnej w analityce związków lotnych i lipidów żywności – od początku lat 70-tych w zakładzie istnieje pracownia chromatografii gazowej sukcesywnie rozwijana. W obecnym kształcie jest to jedna z najlepiej wyposażonych pracowni chromatografii gazowej i spektrometrii mas w obszarze badań żywności. W jej wyposażeniu znalazły się niejednokrotnie pierwsze rozwiązania analityczne w kraju takie jak elektroniczne nosy czy kompletna dwuwymiarowa chromatografia gazowa. Prowadzone badania z obszaru związków lotnych i zapachowych żywności obejmują takie zagadnienia jak:

 

(więcej…)

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu powstał w roku 1962 jako (wtedy) Wydział Technologii Rolno-Spożywczej. W strukturze Wydziału w chwili jego powstania były Katedry: Technologii Rolnej, Technologii Mięsa, Technologii Zbóż, Technologii Owoców i Warzyw. Włączono też wtedy do struktury Wydziału Katedry Chemii Stosowanej, Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Spożywczego, oraz Katedry Fizyki i Matematyki.
Pracownia Koncentratów Spożywczych została powołana w 1967 roku jako jednostka organizacyjna Katedry Technologii Rolnej. Jej kierownikiem został doc. dr hab. Edward Kamiński. Pracownia została przekształcona w Zakład Koncentratów Spożywczych w momencie powołania na Wydziale Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego (1970). W strukturze tego Instytutu Zakład funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Od 1997 roku kierownikiem Zakładu został prof. dr hab. Erwin Wąsowicz, a od roku 2014 prof. dr hab. Henryk Jeleń. W roku 2014 została także zmieniona nazwa zakładu na Zakład Chemii Żywności i Analizy Instrumentalnej, która odzwierciedla zarówno profil zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Zakład oraz charakter prowadzonych badań.
Badania prowadzone w Zakładzie od początku jego powstania związane były z oceną jakości żywności za pomocą metod instrumentalnych, przede wszystkim chromatograficznych i głównie dotyczyły związków lotnych żywności w różnych aspektach oraz lipidów.

 

(więcej…)