Ostatnie wieści

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA

Polski

DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

OGŁASZA KONKURS OTWARTY

NA STANOWISKO ADIUNKTA

W INSTYTUCIE INŻYNIERII BIOSYSTEMÓW

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 19 września 2018 roku o godzinie 11:00 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 52) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Andrzeja Karola Osucha
na temat:
"System wspomagania decyzji inwestycyjnych w zakresie parku maszynowego w rolnictwie"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 24 września 2018 roku o godzinie 9:30 w sali A-100 w Instytucie Inzynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 50) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Karoliny Górnej 
na temat:
"Neuronowa analiza obrazu w procesie identyfikacji wybranych tworów funkcjonalnych jajników krów mlecznych"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 24 września 2018 roku o godzinie 11:00 w sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 28) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Natalii Katarzyny Tatuśko 
na temat:
"Zmiany rozpuszczalności mikroskładników niezbędnych dla roślin w glebie historycznie zanieczyszczonej metalami ciężkimi jako efekt nawożenia kompostem i popiołem lotnym z węgla brunatnego"

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA

Niezdefiniowany

DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

OGŁASZA KONKURS OTWARTY

NA STANOWISKO ASYSTENTA

W KATEDRZE METOD MATEMATYCZNYCH I STATYSTYCZNYCH

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA

Polski

DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

OGŁASZA KONKURS OTWARTY

NA STANOWISKO ASYSTENTA

W KATEDRZE METOD MATEMATYCZNYCH I STATYSTYCZNYCH

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski
W dniu 25 czerwca 2018 roku o godzinie 12:00 w sali B w Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Karoliny Marii Jarzyniak

na temat:

"Analiza funkcjonalna wybranych transporterów ABCG Medicago truncatula, zaangażowanych w modulację oddziaływań symbiotycznych"
 

Strony