Nowy dwudyscyplinowy Wydział

01-09-2020

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 123/2020 od dnia 1 września 2020 roku
Instytut Inżynierii Biosystemów łączy się z Wydziałem Inżynierii Środowiska
i Gospodarki Przestrzennej i będą funkcjonować pod nową nazwą:
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Zapraszamy na nowy dwudyscyplinowy Wydział oferujemy 7 interdyscyplinarnych, nowoczesnych kierunków studiów!

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INZYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań