Kanał YT WISGP

Struktura

Wydział

Instytut Budownictwa i Geoinżynierii

ul. Piątkowska 94 E, 60-649 Poznań,
tel.  061 846-6402, fax. 061 846-6402
e-mail: ibig@up.poznan.pl
http://www.up.poznan.pl/ibig

Dyrektor Instytutu: dr hab. inż. Wojciech Tschuschke, prof. nadzw.

Zakład Budownictwa i Konstrukcji Inżynierskich
Zakład Mechaniki i Metod Komputerowych
Zakład Geotechnik
Zakład Urbanistyki i Architektury


Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji

ul. Piątkowska 94 E, 60-649 Poznań,
tel.  061 846-6418, fax. 061 846-6419
e-mail: imksig@up.poznan.pl
http://www1.up.poznan.pl/imksig

Dyrektor Instytutu:  dr hab. inż. Jerzy Bykowski, prof. nadzw.

Zakład Gospodarki Przestrzennej i Geodezji
Zakład Kształtowania Środowiska i Zasobów Wodnych


Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

ul. Piątkowska 94 C, 60-649 Poznań,
tel.  061 846-6510, fax. 061 846-6510
e-mail: justurb@up.poznan.pl; ekologia@up.poznan.pl
http://www.up.poznan.pl/keios

Kierownik Katedry:   dr hab. inż. Ryszard Staniszewski

Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji

ul. Piątkowska 94 E, 60-649 Poznań,
tel.  061 846-6437, fax. 061 846-6438
e-mail: kgir@up.poznan.pl
http://www.up.poznan.pl/kgir

Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Jolanta Komisarek

Zakład Gleboznawstwa i Kształtowania Zasobów Glebowych
Zakład Rekultywacji


Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej

ul. Piątkowska 94 A, 60-649 Poznań,
tel.  061 848-7726, fax. 061 848-7726
e-mail: budwod@up.poznan.pl
http://www.up.poznan.pl/kiwis

Kierownik Katedry:  dr hab. inż. Tomasz Kałuża prof. nadzw.

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Sanitacji Wsi
Zakład Inżynierii Wodnej


Katedra Meteorologii  

ul. Piątkowska 94 B, 60-649 Poznań,
tel.  061 846-6545, fax. 061 846-6546
http://www.up.poznan.pl/ka

Kierownik Katedry:  prof. dr hab. Janusz Olejnik
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide