Wydział

Rada Wydziału

Dziekan dr hab. inż. Jerzy Bykowski, prof. nadzw.
   
Prodziekani dr hab. inż. Klaudia Borowiak
dr inż. Anna Szymczak-Graczyk
dr inż. Katarzyna Wiatrowska
 
Pracownicy samodzielni prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski, prof. zw.
prof. dr hab. inż. Janusz Olejnik, prof. zw.
prof. dr hab. inż. Janina Zbierska, prof. zw.
prof. dr hab. inż. Jolanta Komisarek, prof. zw.
prof. dr hab. inż. Mirosława Gilewska, prof. zw.
prof. dr hab.inż. Sadżide Murat-Błażejewska, prof. nadzw.
prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz, prof. nadzw.
dr hab. inż. Radosław Juszczak, prof. nadzw.
dr hab. Jacek Leśny, prof. nadzw.
dr hab. inż. Piotr Lewandowski
dr hab. inż. Wojciech Tschuschke, prof. nadzw.
dr hab. inż. Bogdan Chojnicki, prof. nadzw.
dr hab. Maria Drapikowska
dr hab. inż. Michał Fiedler
dr hab. inż. Anna Grabiec, prof. nadzw.
dr hab. inż. Tomasz Kałuża, prof. nadzw.
dr hab. inż. Jolanta Kanclerz
dr hab. inż. Mariusz Korytowski
dr hab. inż. Daniel Liberacki
dr hab. inż. Agnieszka Ewa Ławniczak, prof. nadzw.
dr hab. inż. Małgorzata Makowska
dr hab. inż. Krzysztof Otremba
dr hab. inż. Piotr Stachowski
dr hab. inż. Rafał Stasik
dr hab. inż. Mariusz Sojka
dr hab. inż. Zbigniew Sroka
dr hab. inż. Adam Zydroń
dr hab. inż. Ryszard Staniszewski
 
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli dr inż. Tomasz Dysarz
dr inż. Sławomir Gogolik
dr inż. Krzysztof Górski
mgr inż. arch. Grzegorz Kmiecik
mgr inż. Maciej Kroll
dr inż. Jacek Mądrawski
dr inż. Katarzyna Stefaniak
dr inż. Anna Smoczkiewicz-Wojciechowska
mgr inż. Marta Sybis
dr inż. Natalia Walczak
dr inż. Daniel Zawal
 
Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami dr Żaneta Dwornikowska
Urszula Kwaśna
Emilia Wytykowska-Sroka
 
Przedstawiciel doktorantów mgr inż. Marta Lisiak
 
Przedstawiciel studentów Krzysztof Dembiński
Paweł Gedowski
Katarzyna Kokotowska
Patryk Losik
Błażej Matuszak
Mikołaj Sobieraj
Konrad Spychalski
Michał Woźniak
Emilia Zimna
Laura Żądło
 
Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” mgr inż. Józef Moczko
 
Przedstawiciel ZNP dr inż. Paweł Kozaczyk
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE