Relacja ze Światowego Dnia Wody 2016

13-06-2016

Światowy Dzień Wody 2016

 

W grudniu 1992 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło dzień 22 marca Światowym Dniem Wody. Ideą, jaka przyświecała jego pomysłodawcom, było zwrócenie uwagi na zagrożenie jakie niesie ze sobą spadek zasobów wody pitnej na świecie. Tegoroczna edycja tego wydarzenia odbywała się pod hasłem „Water and jobs” – better water better jobs. Po raz drugi obchody Światowego Dnia Wody zostały zorganizowane przez pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej pod honorowym patronatem JM Rektora UP w Poznaniu, prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka.

 

Światowy Dzień Wody dla wszystkich związanych z naszym Wydziałem jest przede wszystkim platformą wymiany wiedzy i doświadczeń między nauką i praktyką. Stąd bardzo aktywne uczestnictwo licznych firm projektowych i wykonawczych oraz instytucji z branży wodnej. Swoje prezentacje i wystąpienia miały firmy: HAWLE, AQUANET, GRUNDFOS, INSTALCOMPACT, ZENERIS, HABA, HYDROGRAF, BUDMIX, MPI, STUDIO DK, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMIUW) oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (RZGW).

 

Wydarzenie to było to okazją do zaprezentowania swojej działalności, omówienia problemów z jakimi do czynienia mają projektanci i wykonawcy, co znacząco przybliża naukowcom i studentom realia współczesnego rynku pracy związanego z wodą. To co bardzo istotne dla studentów i przyszłych absolwentów, a co jest jednym z celów organizacji Światowego Dnia Wody, to także przedstawienie ofert współpracy, w tym możliwości odbywania praktyk i staży, jak również możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z pracodawcami. Uczestnikami Światowego Dnia Wody byli studenci, doktoranci i pracownicy Wydziału. Gościli u nas także uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica z Szamotuł oraz XII LO w Poznaniu, którzy w przyszłości być może zainteresują się studiowaniem na jednym z oferowanych przez Wydział kierunków studiów.

 

W trakcie Światowego Dnia Wody na WIŚiGP odbyło się także rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszy plakat pod hasłem „Dokąd płynie woda i dlaczego jej szkoda”. Do konkursu zgłosiło się 8 zespołów z kół naukowych różnych Wydziałów (tj.: Technologów Drewna, „Koło Młodych” przy SITWiM, Inżynierii Wodnej, Inżynierii Środowiska, Gospodarki Przestrzennej, Młodych Menedżerów, Ochrony Środowiska, turystyki AgroTur), którzy łącznie zgłosili 12 posterów konkursowych. Nagroda główna wyniosła 500 zł, a poza nią zostały przekazane także upominki ufundowane przez sponsorów imprezy. Pierwsze miejsce zajęła praca Krzysztofy Skowrońskiej z Koła Naukowego Technologów Drewna z plakatem od hasłem „Gdzie kiedyś płynęła woda”. Drugie i trzecie miejsce zajęły koła naukowe z Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej (II miejsce zajęły Beata Deręgowska, Karina Ewert z „Koło Młodych” przy SITWiM z plakatem nt: „Woda – każdej kropli szkoda”; III miejsce zajęli Agata Jasiak, Stanisław Zaborowski, Maksymilian Rybacki z plakatem nt: „Sposoby zagospodarowania wody deszczowej”). Zwycięzcom i wyróżnionym zostały wręczone nagrody i gratulacje przez Dziekan Wydziału, Panią prof. dr hab. Jolantę Komisarek.

 

Wyraźnie większa niż w ubiegłym roku liczba uczestników, zarówno ze strony pracowników, studentów i goszczących u nas uczniów, jak również liczne i aktywne uczestnictwo firm branżowych utwierdzają nas w przekonaniu, że Światowy Dzień Wody jest istotny i potrzebny. Jego coroczna organizacja z pewnością będzie tradycją na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.

 

dr inż. Joanna Wicher-Dysarz
mgr inż. Aleksandra Sowińska
dr hab. inż. Rafał Stasik

 

 

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INZYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań