Wybory uzupełniające do Rady Wydziału

03-04-2019

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

ogłasza

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

do RADY WYDZIAŁU

Inżynierii Środowiska

i Gospodarki Przestrzennej

Z GRUPY POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

liczba mandatów 2

Wybory odbędą się

w środę 17.04.2019, godz. 9.00-10.00

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów:

W dniach od 9.04.2019 do 10.04.2019 w godzinach od 9.00

do 11.00, w Katedrze Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, pok. 25

lub w sekretariacie KIWiS.

Ogłoszenie listy kandydatów na tablicy ogłoszeń

oraz na stronie internetowej Wydziału 10.04.2019

Jeśli nie zostanie dokonany wybór w I turze

II TURA WYBORÓW

odbędzie się

w dniu 17.04. 2019 (środa ) od godz. 11.00 do 12.00

w sali Rady Wydziału ul. Piątkowska 94a

Jeśli nie zostanie dokonany wybór w II turze

III TURA WYBORÓW

odbędzie się

w dniu 17.04. 2019 (środa ) od godz. 12.30 do 13.30

w sali Rady Wydziału ul. Piątkowska 94a

Poznań, 2.04.2019.

PRZEWODNICZĄCA WKW

dr hab. inż. M. Makowska

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE