V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej i rozwoju społeczno-gospodarczego

20-12-2017

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UPP

Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji

 

 

Wydział Ekonomiczno-Społeczny UPP

 

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US

Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich

Studiów Regionalnych

 

 

zapraszają na

 

V Ogólnopolską Konferencję Naukową w ramach cyklu:

Aspekty polityki gospodarczej, społecznej i przestrzennej
(w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym)

pt.

 

 

Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej i rozwoju społeczno-gospodarczego”

 

 

Pod patronatem

JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

prof. dr hab. Jana Pikula

oraz Komisji Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego


Poznań – Kórnik, 12-14 września 2018 r.

 

Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/FHpUr8DShXT4gMga2

 

 

Więcej informacji

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE