Światowe Dni Wody

03-01-2017

ŚWIATOWE DNI WODY
22 marca 2017

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić Państwa

na obchody Światowego Dnia Wody organizowane przez

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytetu  Przyrodniczego w Poznaniu.

Pod hasłem:  „Water and Wastewater”

  

 

Obchody Światowego Dnia Wody odbędą się dnia 22 marca 2017 r. w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej (ul. Piątkowska 94, Poznań).

  

Celem spotkania jest prezentacja dorobku i możliwości zarówno firm jak i Wydziału  Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, rozwijanie współpracy między nauką a praktyką, wymiana doświadczeń i aktywizacja firm do współtworzenia bazy danych dla przyszłych absolwentów, spełniającego wymagania współczesnego rynku pracy w zakresie inżynierii środowiska i gospodarki wodnej, ze szczególnym uwzględnieniem branży wodno- ściekowej.

Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału poprzez prezentację,  własnych doświadczeń z profilu działalności Firmy, kierunków rozwoju oraz związanych z tym aktualnych problemów.

  

Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres: jwicher@up.poznan.pl do 1 lutego 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu prześlemy 1 marca 2017 r.

Wszelkie pytania prosimy kierować na podany wyżej adres e-mailowy.

  

  

Z poważaniem
 Komitet Organizacyjny

 

Wersja PDF

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE