KURS EKONOMIA I RACHUNKOWOŚĆ W AGROBIZNESIE

18-08-2020

ZAPRASZAMY STUDENTÓW OSTATNICH LAT DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KURSIE ”EKONOMIA I RACHUNKOWOŚĆ W AGROBIZNESIE”. TREŚCI PROGRAMOWE I ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ MODUŁU BĘDĄ WAŻNYM UZUPEŁNIENIEM WIEDZY W ZAKRESIE EKONOMII I FINANSÓW ABSOLWENTA KAŻDEGO KIERUNKU STUDIÓW.

Załącznik

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INZYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań