Konferencja naukowa

01-04-2019

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych – Oddział Wielkopolski

zapraszają na

Konferencję naukowa w ramach obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego pt.

Gospodarka wodno-ściekowaw Poznańskim Obszarze Metropolitalnym

połączona z jubileuszem 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej
prof. dr. hab. inż. Ryszarda Błażejewskiego

 

 

GWS w POM Komunikat nr 2

Karta zgłoszenia uczestnictwa

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE