Uwaga studenci !

08-10-2018

W związku z realizacją modułu „Wiedza prawno-ekonomiczna” przez studentów drugiego semestru studiów drugiego stopnia, przekazuję program wykładów i warsztatów organizowanych przez Biuro Karier oraz wykaz kierunków realizujących niniejszy przedmiot.

Zał. 1 

Zał. 2 

Zał. 3 

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE