Ogłoszenie o pracę

20-02-2018

Uwaga studenci !!!

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Środowiska poszukuje osób, których zadaniem będzie wprowadzanie danych do systemu informatycznego. Zadania te będą realizowane w oparciu o umowę zlecenie zawartą na okres 3 miesięcy. Osoby, z którymi podpisana zostanie umowa zobowiązane będą do wykonywania zleconych im zadań pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:30 do 15:30.

Przewidywana data rozpoczęcia realizacji umowy to 12 marca 2018 r.

Informacje o warunkach i miejscu pracy: nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia  i dokładności.

Wymagania:

– wykształcenie wyższe: ochrona środowiska lub pokrewne

– biegła znajomość obsługi komputera

Wymagane dokumenty:

  1. podpisane CV i list motywacyjny
  2. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:

– „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań.”

– „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”

– „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.” 

 

Aplikacje należy składać w terminie do 28 lutego 2018 r. na adres: dsr.sekretariat@umww.pl

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami.

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE