I Wydziałowy Czwórbój Wiedzy i Umiejętności Instalacyjnych o Mosiężny Czwórnik

20-02-2017

Zbliża się kolejny Światowy Dzień Wody (22 marca 2017). W tym roku w ramach jego obchodów przewidziany jest konkurs! Zapoznajcie się z informacją, bo warto!

 

Poniżej regulamin i plakat konkursu. Zachęcamy do udziału!

 

Regulamin konkursu:

 

1. W konkursie biorą udział 4 zespoły czteroosobowe. Każdy z kierunków studiów ma zagwarantowane miejsce dla jednego zespołu. Czwarty czteroosobowy zespół mogą stanowić dowolne osoby studiujące na naszym wydziale. O tym, który zespół się zakwalifikuje do udziału w turnieju, będzie decydować kolejność zgłoszeń. Termin zgłoszeń upływa z dniem 15 marca 2017 r.

 

2. Nagrody:

 

• Mosiężny Czwórnik dla zwycięskiego zespołu,

• Książki fachowe,

• Praktyka zawodowa w firmie instalacyjnej,

• Podwyższenie oceny końcowej z jednego z przedmiotów związanych z instalacjami o 0,5 stopnia dla zwycięskiego zespołu.

 

3. Konkurencje:

 

3.1. Rozpoznawanie materiałów instalacyjnych i kształtek

Każdy zespół będzie losował 5 kształtek. Następnie będzie musiał rozpoznać rodzaj kształtki, materiał, podać sposób łączenia kształtki oraz podać, w jakiego typu instalacjach może być zastosowana. Każda poprawna odpowiedź daje 1 pkt. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w konkurencji wynosi 20.

 

3.2. Łączenie rur z armaturą

 

Każdy zespół będzie miał za zadanie połączyć odcinek rury z armaturą. Każde połączenie będzie następnie poddawane próbie szczelności. Zespół, który jako pierwszy wykona to zadanie i przejdzie pomyślnie wodną próbę szczelności, otrzyma 20 pkt. Kolejne zespoły otrzymają liczbę punktów z wartości iloczynu 20 pkt i stosunku czasu wykonania zadania do czasu poprawnego wykonania zadania przez zwycięski zespół. Zespół, który nie zaliczy próby szczelności lub przekroczy limit czasu, otrzymuje 0 pkt.

 

3.3. Łączenie rur

 

Każdy zespół będzie miał za zadanie połączyć rury za pomocą kształtek. Każde połączenie będzie następnie poddawane próbie szczelności za pomocą sprężonego powietrza. Zespół, który jako pierwszy wykona to zadanie i przejdzie pomyślnie próbę szczelności otrzyma 20 pkt. Kolejne zespoły otrzymają liczbę punktów z wartości iloczynu 20 pkt i stosunku czasu wykonania zadania do czasu poprawnego wykonania zadania przez zwycięski zespół. Zespół, który nie zaliczy próby szczelności lub przekroczy limit czasu, otrzymuje 0 pkt.

 

3.4. Quiz fachowy

 

Każdy zespół będzie odpowiadał na 20 pytań z zakresu wiedzy fachowej. Będzie to test jednokrotnego wyboru z czterech odpowiedzi (A, B, C i D), z których tylko jedna jest poprawna. Za każdą poprawną odpowiedź zespół zdobywa 1 pkt. Pytania będą sformułowane na podstawie poradnika A. Gassnera „Instalacje sanitarne” (WNT, Warszawa 2008) oraz katalogów firmy Hawle, które otrzyma każdy zespół biorący udział w konkursie.

 

4. Jury

 

Nad przebiegiem i oceną poszczególnych konkurencji będzie czuwało jury składające się z 4-5 osób.
Wyniki będą podawane na bieżąco po każdej konkurencji. W przypadku remisu przy podsumowaniu wyników, o zwycięstwie w turnieju będzie decydował test: kto lepiej oszacuje „na oko” objętość wody nalanej do krótkiej rury.

 

 

Mosiężny Czwórnik – ulotka 2017-02-20

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE