Godziny dziekańskie

30-10-2017

Wychodząc na przeciw zgłoszeniom studentów Dziekan dr hab. inż. Jerzy Bykowski zarządził w dniu 31.10.2017 godziny dziekańskie od godziny 14-stej.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE