Dodatkowy dyżur dziekana ds. kierunku GP

17-03-2017

W sobotę (18.03.2017)  od 9:00 do 10:00 dyżur będzie miała prodziekan dr inż. Katarzyna Wiatrowska ds. kierunku Gospodarka Przestrzenna.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE