Akademia kompetencji

12-10-2018

W związku z realizacją modułu „Wiedza prawno-ekonomiczna” przez studentów pierwszego
roku studiów drugiego stopnia, przekazuje program wykładów i warsztatów organizowanych przez
Biuro Karier oraz wykaz kierunków realizujących niniejszy przedmiot (zał. 1). Studenci wybierają
2 wykłady z listy zajęć zaproponowanych. Udział w zajęciach „Akademii Kompetencji” umożliwia
studentom studiów drugiego stopnia zaliczenie 4 godzin wykładów organizowanych przez Biuro Karier
w ramach modułu Wiedza Prawno -Ekonomiczna – udział obowiązkowy. Zapisu można dokonać
włącznie drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Biura Karier, zakładka szkolenia.
Listy obecności osób uczestniczących w zajęciach zostaną przekazane do dziekanatów.

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE