Sprawozdanie z działalności doktoranta

04-06-2018

Sprawozdanie z działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w semestrze letnim roku akademickim 2017/2018 proszę składać do 9 lipca 2018 roku w sekretariacie Studium Doktoranckiego, Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, pok. 217, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, tel. 507-322-913 lub 61 848 70 73

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE