Studia doktoranckie

Wydziałowa Rada Doktorantów

Przewodnicząca:

mgr inż. Joanna Chmist

 

 

Zastępca przewodniczącej:

mgr inż. Anna Adamska

 

 

Sekretarz:

mgr inż. Marta Lisiak

 

 

Członkowie:

mgr inż. Ewelina Janicka

mgr inż. Aleksandra Sowinska

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE