Studium doktoranckie

Stypendia

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz stypendium z dotacji projakościowej (zał. Stypendium doktoranckie projakościowe).

 

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce (zał. Stypendium naukowe)

Uwaga! Do wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce należy dołączyć wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów ze środków funduszu pomocy materialnej.

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów ze środków funduszu pomocy materialnej (zał. Stypendium)

 

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej uczestnikowi studiów doktoranckich (zał. Pomoc materialna)

 

Wniosek o zapomogę dla doktorantów (zał. Zapomoga)

 

Zał. 4. do Regulaminu – Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności (zał. Pozarolnicza działalność )

 

Zał. 5. do Regulaminu – Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (zał. Dochód)

 

Zał. 6. do Regulaminu – Oświadczenie doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego (zał. Nieprowadzenie gospodarstwa)

 

Zał. 7. do Regulaminu – Oświadczenie doktoranta o zamieszkaniu w innym obiekcie niż dom studencki (zał. Zamieszkanie)

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE