Studia doktoranckie

Przepisy wewnętrzne

Kodeks Etyki Doktoranta UP w Poznaniu (zał. Kodeks etyki)

 

Uchwała Senatu UP w Poznaniu w sprawie regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (zał. Regulamin)

 

Zarządzenie Rektora UP w Poznaniu w sprawie wprowadzenia „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UP w Poznaniu oraz zasad ich zakwaterowania w domach studenckich” (zał. Zarządzenie pomoc materialna)

 

Zarządzenie Rektora UP w Poznaniu w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania i zwiększenia stypendiów doktoranckich” (zał. Przyznawanie stypendiów)

 

Zarządzenie Rektora UP w Poznaniu w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne (zał. Opłaty za usługi edukacyjne)

 

Zarządzenie Rektora UP w Poznaniu w sprawie zasad ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów UP w Poznaniu oraz dobrowolnego ubezpieczenia na życie (zał. Ubezpieczenia)

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INZYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań