Studium doktoranckie

Plan studiów

Terminarz zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich

w roku akademickim 2017/2018

 

Semestr I (zimowy)

Semestr II (letni)

20-21.10.2017

16-17.03.2018

24-25.11.2017

20-21.04.2018

15-16.12.2017

25-26.05.2018

19-20.01.2018

15-16.06.2018

 

 

Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne dla I roku SD obejmują przedmioty:

  • Pedagogika z elementami etyki – 2 godz. x 8 zjazdów = 16 godz. zajęć (I i II semestr),

  • Filozofia – 2 godz. x 8 zjazdów = 16 godz. zajęć (I i II semestr),

  • Trening umiejętności Interdyscyplinarnych – 2 godz. x 4 zjazdów = 8 godz. zajęć (II semestr)

  • Zajęcia z języka obcego – 8 godz. zajęć – terminy zajęć ustalane w Studium Języków Obcych,

Zajęcia ogólnouczelniane odbywać się będą w piątki (pierwszy dzień zjazdu) w Sali B Collegium Maximum w godzinach:

1300-1500 Filozofia

1500-1700 Pedagogika z elementami etyki

1700-1900 Trening Umiejętności Interdyscyplinarnych

 

Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne dla II roku SD obejmują przedmioty:

  • Metodologia nauk empirycznych zajęcia odbędą się 20.10.2017 r.; 24.11.2017 r. i 15.12.2017 r.(piątki) o godz. 16-18 w sali A100 Instytutu Inżynierii Biosystemów.

 

Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne dla III roku SD obejmują przedmioty:

  • Wykłady monograficzne ogólnouczelniane.

 

Lista wykładów monograficznych ogólnouczelnianych dla III r. studiów doktoranckich w roku akad. 2017/18

oraz lista wykładów anglojęzycznych z programu PULS PhD Studies (Doktoranci III r. mają możliwość wyboru jednego spośród wykładów anglojęzycznych)

 

 

 

Programowe wykłady monograficzne dla III r. studiów doktoranckich w roku akad. 2017/18

Lista wykładów anglojęzycznych

(możliwość wyboru 1 wykładu anglojęzycznego w roku akad. 2017/18)

 

Wykładowca

– wydział

Tematyka wykładu

termin, sala

Wykładowca

– wydział

Tematyka wykładu

termin, sala

1

dr hab. Izabela Szczerbal

WMWINoZ

Czy istnieją geny inteligencji?

20.10.2017 r. (piątek) godz. 15.00 -17.00, sala wykładowa przy ul. Szydłowskiej 50 (budynek nauk-dydakt WRiB)

dr hab. Dorota Piasecka – Kwiatkowska

– WNoŻiŻ

Food allergy and allergens.

20.10.2017 r. (piątek) godz. 15.00 – 16.30, sala C Collegium Maximum (niska część)

2

dr hab. Marcin Schmidt

WNoŻiŻ

Wpływ mikroorganizmów probiotycznych na zdrowie człowieka.

24.11.2017 r. (piątek) godz. 15.00 -17.00, sala wykładowa przy ul. Szydłowskiej 50 (budynek nauk-dydakt WRiB)

prof. Bogdan Chojnicki

– WIŚIGP

Radiation – the source of the ecosystem’s life.

24.11.2017 r. (piątek) godz. 15.00 – 16.30, sala C Collegium Maximum (niska część)

3

dr hab. Arkadiusz Sadowski

– WE-S

Bezpieczeństwo żywnościowe na świecie.

15.12.2017 r. (piątek) godz. 15.00 -17.00, sala wykładowa przy ul. Szydłowskiej 50 (budynek nauk-dydakt WRiB)

prof. Barbara Politycka

– WOiAK

Soil sickness.

15.12.2017 r. (piątek) godz. 15.00 – 16.30, sala C Collegium Maximum (niska część)

4

dr hab. Małgorzata Majcher

– WNoŻiŻ

Smak i zapach żywności -tylko przyjemność czy coś więcej.

19.01.2018 r. (piątek) godz. 15.00 -17.00, sala wykładowa przy ul. Szydłowskiej 50 (budynek nauk-dydakt WRiB)

prof. Franciszek

Borówczak

– WRiB

Organic agriculture.

19.01.2018 r. (piątek) godz. 15.00 – 16.30, sala C Collegium Maximum (niska część)

5

dr hab. Wawrzyniec Czubak

– WE-S

Współczesne problemy polityki rolnej.

16.03.2018 r. (piątek) godz. 15.00 -17.00, sala wykładowa w przy ul. Szydłowskiej 50 (budynek nauk-dydakt WRiB)

dr inż. Paweł Sienkiewicz

– WOiAK

Beneficial arthropods in sustainable agriculture – possibilities enhance ecosystem service.

16.03.2018 r. (piątek) godz. 15.00 – 16.30, sala C Collegium Maximum (niska część)

6

prof. Andrzej Czerniak

– WL

Dlaczego zwierzyna ginie na drogach?

20.04.2018 r. (piątek) godz. 15.00 -17.00, sala wykładowa przy ul. Szydłowskiej 50 (budynek nauk-dydakt WRiB)

prof.Adam Cieślak

– WMWiNoZ

Microbial ecosystem and methanogenesis in ruminants – possibilities of environmental pollution reduction.

20.04.2018 r. (piątek) godz. 15.00 – 16.30, sala C Collegium Maximum (niska część)

7

dr hab. Przemysław Barłóg

– WRiB

Rola składników mineralnych w podnoszeniu odporności roślin na stres abiotyczny i biotyczny.

25.05.2018 r. (piątek) godz. 15.00 -17.00, sala wykładowa przy ul. Szydłowskiej 50 (budynek nauk-dydakt WRiB)

prof. Ewa Flaczyk

– WNoŻiŻ

Influence of natural antioxidants on the human body

25.05.2018 r. (piątek) godz. 15.00 – 16.30, sala C Collegium Maximum (niska część)

8

prof. Janusz Olejnik

– WIŚiGP

Rola lasu w pochłanianiu ditlenku węgla z atmosfery.

15.06.2018 r. (piątek) godz. 15.00 -17.00, sala wykładowa przy ul. Szydłowskiej 50 (budynek nauk-dydakt WRiB)

prof. Piotr Goliński

WTD

Amazing chemical structures and its function in natural products of plant origin.

15.06.2018 r. (piątek) godz. 15.00 – 16.30, sala C Collegium Maximum (niska część)

 

 

Zajęcia wydziałowe odbywać się będą w piątki (pierwszy dzień zjazdu) w Sali Rady Wydziału w godzinach:

  • Wydziałowe wykłady monograficzne (obowiązkowe dla I i II roku SD) Terminy: I dzień zjazdu w godzinach 9.00 – 10.30, sala RW

  • Seminaria (obowiązkowe dla I, II, III i IV roku SD), Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. inż. Jolanta Komisarek, Terminy: I dzień zjazdu w godzinach 11.00 – 12.30, sala RW

  • Metodologia badań naukowych (obowiązkowe dla II roku SD), Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz, Terminy: I dzień zjazdu w godzinach 13.00 – 14.30, sala RW

Wykłady monograficzne wydziałowe

 

Lp

Data

Wykładowca

Tytuł wykładu

Semestr zimowy

1

20.10.2017 r.
godz. 9:00-10:30
sala RW

prof. dr hab. Janusz Olejnik

Przyczyny i skutki zmian klimatycznych

2

24.11.2017 r.
godz. 9:00-10:30
sala RW

dr hab. inż. Ryszard Staniszewski

Wpływ przekształceń środowiska na populację kotewki orzecha wodnego

3

15.12.2017 r.
godz. 9:00-10:30
sala RW

dr hab. inż. Radosław Juszczak, prof. UPP

Czy krótkoterminowe klimatyczne eksperymenty manipulacyjne pozwolą lepiej zrozumieć funkcjonowanie ekosystemów w przyszłych warunkach klimatycznych?

4

19.01.2018 r.
godz. 9:00-10:30
sala RW

dr hab. inż. Agnieszka Ławniczak, prof. UPP

Problemy ochrony i eksploatacji jezior i zbiorników wodnych

Semestr letni

5

16.03.2018 r.
godz. 9:00-10:30
sala RW

dr hab. inż. Anna Grabiec prof. UPP

Budownictwo wysokie – historia, współczesność, perspektywy

6

20.04.2018 r.
godz. 9:00-10:30
sala RW

prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski

Nowoczesne sposoby odprowadzania wód opadowych i zasady wymiarowania urządzeń odprowadzających te wody

7

25.05.2018 r.
godz. 9:00-10:30
sala RW

dr hab. Maria Drapikowska

Taksony zastępcze w świecie roślin

8

15.06.2018 r.
godz. 9:00-10:30
sala RW

dr hab. inż. Bogdan Chojnicki, prof. UPP

Badania wymiany masy i energii miedzy terenami podmokłymi a atmosfera

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE