Studia doktoranckie

Plan studiów

Terminarz zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich

w roku akademickim 2018/2019

 

Semestr I (zimowy)

Semestr II (letni)

19-20.10.2018

15-16.03.2019

16-17.11.2018

12-13.04.2019

14-15.12.2018

17-18.05.2019

18-19.01.2019

14-15.06.2019

 

Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne dla I roku SD obejmują przedmioty:

  • Pedagogika z elementami etyki – 2 godz. x 8 zjazdów = 16 godz. zajęć (I i II semestr),

  • Ekonomia – 2 godz. x 8 zjazdów = 16 godz. zajęć (I i II semestr),

  • Warsztaty dydaktyczne – 2 godz. x 4 zjazdów = 8 godz. zajęć (II semestr)

  • Zajęcia z języka obcego – 8 godz. zajęć – terminy zajęć ustalane z prowadzącymi zajęcia w Studium Języków Obcych,

Zajęcia ogólnouczelniane odbywać się będą w piątki (pierwszy dzień zjazdu) w Sali B Collegium Maximum w godzinach:

1300-1500 Ekonomia

1500-1700 Pedagogika z elementami etyki

1700-1900 Warsztaty dydaktyczne

 

Zajęcia wydziałowe odbywać się będą w piątki (pierwszy dzień zjazdu) w Sali Rady Wydziału w godzinach:

 

Wydziałowe wykłady monograficzne (obowiązkowe dla I i II roku SD) 

Terminy: I dzień zjazdu w godzinach 9.00 – 10.30, sala RW, Kierownik przedmiotu semestr zimowy: dr hab. inż. Ryszard Staniszewski, Kierownik przedmiotu semestr letni: dr hab. inż. Anna Grabiec, prof. UPP,

 

Seminaria (obowiązkowe dla I, II, III i IV roku SD), Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. inż. Jolanta Komisarek, Terminy: I dzień zjazdu w godzinach 11.00 – 12.30, sala RW.

 

Metodologia badań naukowych (obowiązkowe dla II roku SD), Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz, Terminy: I dzień zjazdu w godzinach 13.00 – 14.30, sala RW.

 

Wykłady monograficzne wydziałowe

Data

Prowadzący

Tytuł wykładu

Semestr zimowy

19.10.2018

dr hab. inż. Ryszard Staniszewski

Wody kopalniane w środowisku

16.11.2018

dr hab. Jacek Leśny prof. UPP

Aktualna sytuacja i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii

14.12.2018

prof. dr hab. Janusz Olejnik

Przyczyny i skutki zmian klimatu

18.01.2019

dr hab. Maria Drapikowska

Zastosowanie metod genetycznych w ekologii

Semestr letni

15.03.2019

dr Klaudia Ziemblińska

Ekstremalne zjawiska pogodowe w Polsce i na świecie w XXI wieku

12.04.2019

dr hab. Anna Maria Grabiec prof. UPP

Beton architektoniczny – technologia, przykłady zastosowań, tendencje rozwojowe

17.05.2019

dr hab. Radosław Juszczak prof. UPP

Zmiany klimatu – fakty i mity

14.06.2019

dr hab. inż. Mariusz Sojka prof. UPP

Techniki teledetekcyjne w badaniach środowiska przyrodniczego

 

 

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE