Studia

Jakość kształcenia

Wykaz uchwał i zarządzeń

dotyczących uczelnianego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia


 

Zarządzenie nr 108/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 10 września 2012 roku w sprawie powołania komisji ds. opracowania zmian w systemie zapewnienia jakości kształcenia

Uchwała nr 21/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uczelnianego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia

Zarządzenie nr 161/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie harmonogramu wdrażania uczelnianego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia

Zarządzenie nr 179/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, bezpośrednio po ukończeniu studiów

Zarządzenie nr 91/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów studiów doktoranckich

Zarządzenie nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Zarządzenie nr 102/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury hospitacji zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 71/2016  Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury oceny zajęć dydaktycznych przez studentów

Zarządzenie nr 124/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji oryginalności i samodzielności przygotowania prac dyplomowych w celu zapobiegania i wykrywania plagiatów

Zarządzenie nr 125/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji oryginalności i samodzielności przygotowania prac doktorskich w celu zapobiegania i wykrywania plagiatów

Zarządzenie nr 126/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury dyplomowania na studiach wyższych

Zarządzenie nr 127/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury oceny programu kształcenia

Zarządzenie nr 128/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia

Zarządzenie nr 129/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury modyfikacji planów i programów kształcenia

Zarządzenie nr 31/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 94/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury oceny zajęć dydaktycznych przez studentów

Zarządzenie nr 43/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury organizacji studenckich praktyk zawodowych

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE