dr Michał Beim

04-04-2017

   
Imię i nazwisko, stopień  dr Michał Beim
Indywidualna strona internetowa  www.researchgate.net/profile/Michal_Beim
Strona jednostki  www1.up.poznan.pl/imksig/
Adres e-mail:  michal.beim@up.poznan.pl
Tel:  696 151 112
Jednostka  Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji
Kierunki badań  1. Koleje regionalne a rozwój regionalny
 2. Wpływ rozwoju przestrzennego na popyt na transport
 3. Nowoczesne systemy transportu publicznego a polityka przestrzenna
 4. Dzielnice modelowe i zrównoważona urbanistyka

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE