dr hab. inż. Radosław Juszczak, prof. nadz.

04-04-2017

   
Imię i nazwisko, stopień  dr hab. inż. Radosław Juszczak, prof. nadz.
Indywidualna strona internetowa  www.up.poznan.pl/ka/pracownicy/pracownicy/rj.pdf
Strona jednostki  www.up.poznan.pl/ka
Adres e-mail:  radoslaw.juszczak@up.poznan.pl
Tel:  061 846 65 52
Jednostka  Katedra Meteorologii
Kierunki badań  1. Ocena i pomiary strumieni gazów szklarniowych (CO2, CH4, N2O) wymienianych między powierzchnią ekosystemów a atmosferą
 2. Ocena i pomiary charakterystyk spektralnych i biofizycznych powierzchni różnych ekosystemów w odniesieniu do strumieni CO2 i fotosyntezy
 3. Ocena wpływu manipulacji klimatem na wymianę gazów szklarniowych oraz charakterystyki spektralne i biofizyczne ekosystemu
 4. Agrometeorologia

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE