dr hab. inż. Jolanta Kanclerz

04-04-2017

   
Imię i nazwisko, stopień  dr hab. inż. Jolanta Kanclerz
Indywidualna strona internetowa  
Strona jednostka
 www1.up.poznan.pl/imksig/
Adres e-mail:  jkanclerz@up.poznan.pl
Tel:  061 846 64 23
Jednostka  Instytut Melioracji Kształtowania Środowiska i Geodezji
Kierunki badań  1. Bilans wodny zlewni
 2. Jakość wód powierzchniowych i podziemnych
 3. Wpływ wpływu zmian pokrycia terenu na odpływ ze zlewni
 4. Zagospodarowanie wód opadowych
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE