• Akademia kompetencji (12-10-2018)

  W związku z realizacją modułu „Wiedza prawno-ekonomiczna” przez studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, przekazuje program wykładów i warsztatów organizowanych […]

 • Karty parkingowe (12-10-2018)

  UWAGA !!!! Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia UPP, uprzejmie informuje, że od 17 października br, wydawanie nowych kart abonamentowych parkingowych odbywać […]

 • Uwaga studenci ! (08-10-2018)

  W związku z realizacją modułu „Wiedza prawno-ekonomiczna” przez studentów drugiego semestru studiów drugiego stopnia, przekazuję program wykładów i warsztatów organizowanych […]

 • Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów rocznika 1963-68 (05-10-2018)

  Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów rocznika 1963-68

 • Wybory uzupełniające (05-10-2018)

  WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA ogłasza wybory uzupełniające na:   PRODZIEKANA ds. dydaktycznych CZŁONKÓW DO WYDZIAŁOWEJ KOMISJI ds. NAGRÓD CZŁONKÓW DO RADY WYDZIAŁU […]

 • Wyniki wyborów uzupełniających (04-10-2018)

  Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza wyniki uzupełniających wyborów: DO WYDZIAŁOWEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW DO WYDZIAŁOWEJ KOMISJI ds. NAGRÓD REKTORA ze SFN    

 • Spotkania organizacyjne z Dziekanami Wydziałów (24-09-2018)

  Spotkania organizacyjne z Dziekanami Wydziałów studentów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 Załącznik   

 • Wybory uzupełniające (17-09-2018)

  Ogłoszenie o wyborach do Wydziałowego Kolegium Elektorów Ogłoszenie o wyborach do Wydziałowej Komisji ds. Nagród Rektora ze SFN     […]

 • Rekrutacja na studia podyplomowe (29-07-2018)

  Zapraszamy na studia podyplomowe „Geoinformacja”! Studium prowadzi kształcenie specjalistyczne bazujące na wiedzy z zakresu wykorzystania narzędzi GIS i cyfrowych baz […]

 • Stypendia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 (04-06-2018)

  Wnioski o stypendia doktoranckie proszę składać do 9 lipca 2018roku w sekretariacie Studium Doktoranckiego, Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki […]

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE