Dla studentów

Tematy prac dyplomowych

URPD -_instrukcja wgrywania prac dyplomowych do WD dla studentów

Wymogi formalno-prawne pisania prac dyplomowych na WISGP 

Wymogi edytorskie pisania prac dyplomowych

Podanie o zmianę tematu lub promotora pracy

Załączniki

Przykład podglądowy pracy dyplomowej

procedura wyboru tematu pracy dyplomowej na kierunku GP

 

Tematy prac inżynierskich

 

Inżynieria środowiska:

Gospodarka przestrzenna:

Inżynieria i Gospodarka Wodna:

 

Tematy prac magisterskich

 

Inżynieria środowiska:

Gospodarka przestrzenna:

Inżynieria i Gospodarka Wodna:

 

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE