Dla studentów

Programy studiów

Inżynieria i gospodarka wodna 

 

Program studiów stacjonarnych: inżynierskie 2017/2018, magisterskie 2017/2018

Program studiów stacjonarnych: inżynierskie 2018/2019, magisterskie 2018/2019

Kierunkowe efekty kształcenia: inżynierskie, magisterskie

 

Inżynieria środowiska

 

Program studiów stacjonarnych: inżynierskie 2017/2018, magisterskie 2017/2018

Program studiów stacjonarnych: inżynierskie 2018/2019, magisterskie 2018/2019

Program studiów niestacjonarnych: inżynierskie 2017/2018, magisterskie 2017/2018

Program studiów niestacjonarnych: inżynierskie 2018/2019, magisterskie 2018/2019

Kierunkowe efekty kształcenia studia: inżynierskie, magisterskie

 

Gospodarka przestrzenna

 

Program studiów stacjonarnych:    inżynierskie 2017-2018,  magisterskie 2017-2018

Program studiów niestacjonarnych: inżynieria 2017-2018,   magisterskie 2017-2018

Kierunkowe efekty kształcenia studia: inżynierskie, magisterskie

 

 

 

Poprzednie programy:

 

Inżynieria i gospodarka wodna 

Program studiów stacjonarnych:

Program studiów niestacjonarnych:

 

Inżynieria środowiska

Program studiów stacjonarnych:

Program studiów niestacjonarnych:

 

Gospodarka przestrzenna

Program studiów stacjonarnych:

Program studiów niestacjonarnych:

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE