Dla studentów

Programy studiów

Inżynieria i gospodarka wodna 

 

Program studiów stacjonarnych: inżynierskie 2017/2018, magisterskie 2017/2018

Program studiów stacjonarnych: inżynierskie 2018/2019, magisterskie 2018/2019

Kierunkowe efekty kształcenia: inżynierskie, magisterskie

Plan studiów stacjonarnych magisterskich 2019-2020

Plan studiów stacjonarnych inżynierskich 2019-2020

 

Inżynieria środowiska

 

Program studiów stacjonarnych: inżynierskie 2017/2018, magisterskie 2017/2018

Program studiów stacjonarnych: inżynierskie 2018/2019, magisterskie 2018/2019

Program studiów niestacjonarnych: inżynierskie 2017/2018, magisterskie 2017/2018

Program studiów niestacjonarnych: inżynierskie 2018/2019, magisterskie 2018/2019

Kierunkowe efekty kształcenia studia: inżynierskie, magisterskie

Plan studiów stacjonarnych magisterskich 2019-2020

Plan studiów niestacjonarnych magisterskich 2019-2020

Plan studiów stacjonarnych inżynierskich 2019-2020

Plan studiów niestacjonarnych inżynierskich 2019-2020

 

Gospodarka przestrzenna

 

Program studiów stacjonarnych:   inżynierskie 2019-2020,  magisterskie 2019-2020

Program studiów niestacjonarnych: inżynierskie 2019-2020magisterskie 2019-2020

Kierunkowe efekty kształcenia studia: inżynierskie i magisterskie

 

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

 

Program studiów stacjonarnych:   inżynierskie 2018-2019

Kierunkowe efekty kształcenia studia: inżynierskie,

Plan studiów stacjonarnych 2019-2020

 

Geoinformation

Plan studiów stacjonarnych 2019-2020

 

Environmental engineering and protection

Plan studiów stacjonarnych 2019-2020

 

Poprzednie programy:

 

Inżynieria i gospodarka wodna 

Program studiów stacjonarnych:

Program studiów niestacjonarnych:

 

Inżynieria środowiska

Program studiów stacjonarnych:

Program studiów niestacjonarnych:

 

Gospodarka przestrzenna

Program studiów stacjonarnych:

Program studiów niestacjonarnych:

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INZYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań