Dla studentów

Plany zajęć

Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 semestr zimowy

Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 semestr letni

Plany zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/219 – semestr zimowy:

 

IS – Inżynieria Środowiska
GP – Gospodarka Przestrzenna
IiGW – Inżynieria i Gospodarka Wodna

 

Wiedza obywatelska studia niestacjonarne – semestr zimowy 2018/2019

 

Przedmioty w module wiedza prawno-ekonomiczna

 

Wykłady biura karier w module wiedza prawno-ekonomiczna

 

 

IS – studia stacjonarne IS – studia niestacjonarne
I rok – I stopień  I rok – I stopień 
II rok – I stopień II rok – I stopień 
III rok- I stopień III rok – I stopień 
IV rok – I stopień  IV rok-I stopień 

I rok- II stopień   

I rok – II stopień
II rok – II stopień II rok – II stopień
GP – studia stacjonarne GP – studia niestacjonarne
I rok –   I stopień I rok – I stopień 
II rok –  I stopień II – rok I stopień 
III rok – I stopień  III rok- I stopień 
IV rok – I stopień  IV rok – I stopień 
 I rok – II stopień    I rok- II stopień
II rok – II stopień  II rok – II stopień
IiGW – studia stacjonarne  
I rok – I stopień    
II rok – I stopień   
III rok – I stopień   
IV rok – I stopień   
I rok- II stopień   
II rok- II stopień  

 

 

Kalendarz tygodni A i B 2019 semestr letni

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE