Kanał YT WISGP

Plany zajęć

Dla studentów

Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 w semestrze letnim

Plany zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 – semestr letnim:

 

IS – Inżynieria Środowiska
GP – Gospodarka Przestrzenna
IiGW – Inżynieria i Gospodarka Wodna

 

Wiedza obywatelska studia niestacjonarne – semestr letni 2016/2017

 

Przedmioty w module wiedza prawno-ekonomiczna

 

Wykłady biura karier w module wiedza prawno-ekonomiczna

 

 

IS – studia stacjonarne IS – studia niestacjonarne
I – rok I stopień pdf I – rok I stopień pdf
II – rok I stopień pdf II – rok I stopień pdf
III – rok I stopień pdf III – rok I stopień pdf
IV – rok I stopień pobierz1 IV – rok I stopień pdf
I – rok II stopień pdf I – rok II stopień pdf
II – rok II stopień pdf II – rok II stopień pdf
GP – studia stacjonarne GP – studia niestacjonarne
I – rok I stopień pdf I – rok I stopień pdf
II – rok I stopień pdf II – rok I stopień pdf
III – rok I stopień pdf III – rok I stopień pdf
IV – rok I stopień pdf IV – rok I stopień pdf
I – rok II stopień pdf I – rok II stopień pdf
II – rok II stopień pdf II – rok II stopień pdf
IiGW – studia stacjonarne  
I – rok I stopień pdf  
II – rok I stopień pdf  
III – rok I stopień pdf  
IV – rok I stopień pdf  
I – rok II stopień pdf  

 

Kalendarz tygodni A i B 2016/2017 semestr letni

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide