Dla studentów

Plany zajęć

Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020 semestr zimowy

 

 

Plany zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020 – semestr zimowy:

 

UWAGA!!!

Zmiana planów dla studentów niestacjonarnych obowiązuje od 12 października.

Zmiana planów dla studentów stacjonarnych obowiązuje od 14 października.

 

IS – Inżynieria Środowiska
GP – Gospodarka Przestrzenna
IiGW – Inżynieria i Gospodarka Wodna
GHTW – Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

Wiedza obywatelska studia niestacjonarne – semestr zimowy 2018/2019

 

Przedmioty w module wiedza prawno-ekonomiczna

 

Wykłady biura karier w module wiedza prawno-ekonomiczna

 

IS – studia stacjonarne IS – studia niestacjonarne
I rok – I stopień 

I rok – I stopień 

II rok – I stopień

II rok – I stopień 

III rok- I stopień

III rok – I stopień 

IV rok – I stopień 

IV rok-I stopień 

I rok- II stopień   

I rok – II stopień
II rok – II stopień

II rok – II stopień

GP – studia stacjonarne GP – studia niestacjonarne
I rok –   I stopień

I rok – I stopień 

II rok –  I stopień

II – rok I stopień 

III rok – I stopień 

III rok- I stopień 

IV rok – I stopień 

IV rok – I stopień 

 I rok – II stopień  

 I rok- II stopień

II rok – II stopień 

II rok – II stopień

IiGW – studia stacjonarne  

I rok – I stopień  

 

II rok – I stopień 

 

III rok – I stopień 

 

IV rok – I stopień 

 

I rok- II stopień 

 

II rok- II stopień

 

GHTW – studia stacjonarne

 

I rok – I stopień

 

Geoinformation

 

I rok

 

Environmental engineering and protection

 

I rok

II rok

 

Kalendarz tygodni A i B 2019 semestr zimowy

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODRKI PRZESTRZENNEJ

Centrum Kultury Fizycznej uprzejmie informuje, że zebrania organizacyjne i zapisy do grup wychowania fizycznego dla I roku odbędą się w budynku Hali Sportowej ul. Dojazd 7 w następujących terminach:

we wtorek 1.10.2019 r. o godz. 11.00

– inżynieria środowiska,

– inżynieria i gospodarka wodna,

– gospodarka przestrzenna,

– geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

Obecność obowiązkowa

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE