Dla pracowników

Wybory

Wydziałowa Komisja Wyborcza
Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

 

 

Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej na WIŚiGP:

 

Skład WKW na WIŚiGP

 

 OGŁOSZENIA:

 

Wybory uzupełniające do Rady Wydziału

 

 LISTY KANDYDATÓW:

 

Lista kandydatów

 

 

WYNIKI WYBORÓW uzupełniających do Rady Wydziału

 

Wyniki wyborów –  niesamodzielni RW 2 tura

Wyniki wyborów – niesamodzielni RW 1 tura

 

 

WYNIKI WYBORÓW do Wydz. Kom. ds. Awansów i Nagród Rektora

 

Wyniki wyborów – Awanse nienauczyciele

Wyniki wyborów – Nagrody nauczyciele

Wyniki wyborów – Nagrody nienauczyciele

  

 

WYNIKI WYBORÓW do Rady Wydziału i Senatu WIŚiGP

 

Wyniki wyborów do Rady Wydziału PDF

Wyniki wyborów do Senatu PDF

 

 

WYNIKI WYBORÓW prodziekanów WIŚiGP

 

Wyniki wyborów prodziekanów PDF

 

 

WYNIKI WYBORÓW dziekana WIŚiGP

 

Wyniki wyborów dziekana PDF

 

 

WYNIKI WYBORÓW WKE i UKE 2016

 

 

WIŚiGP Elektorzy WKE

WIŚiGP Elektorzy UKE

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INZYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań