Dla Kandydatów

Rekrutacja 2018/2019

Studia I stopnia – inżynierskie

Inżynieria środowiska

Inżynieria i gospodarka wodna

Gospodarka przestrzenna

Wymagane maturalne przedmioty kierunkowe: biologia albo chemia, albo informatyka, albo fizyka z astronomią, albo geografia albo matematyka.

Rekrutacja

 

Studia II stopnia – magisterskie

Inżynieria środowiska

Ukończone studia pierwszego stopnia na kierunkach: Inżynieria środowiska, Budownictwo – kwalifikacja bez egzaminu.

Osoby, które ukończyły inne kierunki studiów inżynierskich – obowiązuje zdanie egzaminu kwalifikacyjnego, jeśli zbieżność efektów kształcenia jest mniejsza niż 75%. Informacje o egzaminie i zagadnienia egzaminacyjne w poniższym linku.

Zagadnienia-test kwalifikacyjny na II stopień IŚ

Rekrutacja

 

Inżynieria i gospodarka wodna

Ukończone studia pierwszego stopnia na kierunkach: Inżynieria i gospodarka wodna, Inżynieria środowiska, Budownictwo, Melioracje wodne i Ochrona środowiska.

Osoby, które ukończyły inne kierunki studiów inżynierskich – obowiązuje zdanie egzaminu kwalifikacyjnego, jeśli zbieżność efektów kształcenia jest mniejsza niż 75%. Informacje o egzaminie i zagadnienia egzaminacyjne w poniższym linku.

Zagadnienia na test kwalifikacyjny na II stpopień IGW

Rekrutacja

 

Gospodarka przestrzenna

Wymagane ukończone studia pierwszego stopnia na kierunkach: Gospodarka przestrzenna, Architektura krajobrazu, Ochrona środowiska lub pokrewne.

Osoby, które ukończyły inne kierunki studiów inżynierskich – obowiązuje zdanie egzaminu kwalifikacyjnego, jeśli zbieżność efektów kształcenia jest mniejsza niż 75%. Zagadnienia egzaminacyjne w pliku poniżej.

Rekrutacja

Zagadnienia na egzamin kwalifikacyjny na II stopień GP 

 

Studia III stopnia – doktoranckie

Rekrutacja

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INZYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań