Rekrutacja 2016/2017

Dla Kandydatów

Studia I stopnia – inżynierskie

Inżynieria Środowiska

Inżynieria i gospodarka wodna

Gospodarka przestrzenna

Wymagane maturalne przedmioty kierunkowe: biologia albo chemia, albo informatyka, albo fizyka z astronomią, albo geografia albo matematyka.

Rekrutacja

 

Studia II stopnia – magisterskie

Inżynieria Środowiska

Ukończone studia pierwszego stopnia na kierunkach: Inżynieria Środowiska, Budownictwo – kwalifikacja bez egzaminu.

Osoby, które ukończyły inne kierunki studiów inżynierskich – obowiązuje zdanie egzaminu kwalifikacyjnego. Informacje o egzaminie i zagadnienia egzaminacyjne w poniższym linku.

Zagadnienia egzaminacyjne

 

Gospodarka przestrzenna

Wymagane ukończone studia pierwszego stopnia na kierunkach: Gospodarka przestrzenna, Architektura krajobrazu, Ochrona środowiska lub pokrewne.

Rekrutacja

 

Studia III stopnia – doktoranckie

Rekrutacja

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide